Proč si pořídit hromosvod

Zvažujete pořízení hromosvodu? Říkáte si proč investovat za hromosvod?

 • Česká republika leží na území se zvýšenou bouřkovou činností
 • jediný blesk dokáže zcela zničit dům bez hromosvodu
 • zanedbatelná investice, méně než 0,5% z rozpočtu rodinného domu

 

Fakta o blesku:

 • Teplota uvnitř blesku dosahuje 30 000 stupňů Celsia
 • Blesk je zkrat v nebeském akumulátoru
 • Průměrný blesk trvá jednotky vteřin
 • Pravděpodobnost zásahu blesku je 1 ku 3 milionům
 • Denně na planetě zemře přibližně deset lidí
 • Při letních bouřkách můžeme napočítat až tisíce blesků
 • Elektrický proud v blesku dosahuje až desetitisíců ampér
 • Napětí je v řádech stovek milionů voltů

 

Lidé, kteří neměli hromosvod: