Nabízené služby

Nový hromosvod jak v nově postaveném domě, tak starší zástavbě.

Opravujeme hromosvody

Vypracování projektu hromosvodu

Přeměření funkčnosti hromosvodu

Provedení revizní zkoušky, včetně revizní zprávy